Personvern

Hva slags informasjon samler vi inn?
Navn
E-postadresse
Telefonnummer
Innsendt videoaudition
Hva er formålet med innsamlingen av personopplysninger, og på hvilket grunnlag gjør vi dette?
Dette er nødvendig informasjon for å kontakte eventuelle duettpartnere. Videoene trenger vi for å kunne gjøre vurderingen.
Lagringstid
Vi lagrer opplysningene frem til vi har avgjort hvem som får rollen i de ulike byene. Dette skjer i løpet av oktober, og alt av informasjon vil slettes permanent senest 20. november 2018.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er
Stageway Talent AS v. daglig leder Sigve Prestnes
Starefosslien 1
5019 BERGEN

Org.nr. 968 356 666

For øvrige spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte marked@stageway.no
What data do we collect and process?
Name
E-mail address
Phone number
Your video audition
What’s the purpose for us collecting this data, and on what basis do we do it?
We need this data and information to be able to contact the potential duett partners. We need the video audition to consider your performance.
Storing and deleting the data
We will store your data and information up until we’ve made a decision on the duet partners. This will happen during October, and all the data we’ve collected will be permanently deleted on November 20th 2018 at the latest.
The data processor for this information is
Stageway Talent AS c/o general manager Sigve Prestnes
Starefosslien 1
5019 BERGEN
Norway

VAT.no. 968 356 666

For any other questions you should have regarding our collecting, processing and storing of your data, please contact us on marked@stageway.no